Příjmeme
 Star
OD 26.8.2019
ZŠ a MŠ Staré Město 2019
Vítejte na oficiálních stránkách školy
Horská škola
Aktuální sdělení Školní email OneDrive Školní matrika Rozvrh Jídelna Aktuality a informace Naše škola Kontaktní informace Dokumenty, formuláře.. Žáci, třídy Aktivity, kroužky Foto, video, média Školní poradenství Projekty, programy.. Spolupracují a pomáhají Historie školy Vzdělávání on-line Schránka důvěry Otázky z třídních schůzek
JEDINÝ PŘÍSTUP DO TĚLOCVIČNY DBEJTE NA OSOBNÍ BEZPEČNOST PŘI POHYBU TÍMTO NOUZOVÝM PROSTOREM:
Úřední  deska
Přístupy za minulý týden (7.10. 2019 - 13.10. 2019): Pondělí  56 Úterý    58 Středa  54 Čtvrtek  59 Pátek    47 Sobota  16 Neděle  36 Celkem  326 -17.7%
Vážení rodiče, i v letošním školním roce můžete využít možnost doučování žáků ohrožených školním neúspěchem z projektu OP VVV. Doučování je pro žáky školy zdarma. Bližší informace a přihlášky u třídních učitelů..
Plavecký výcvik ..pro žáky 2. a 3. ročníku a několik dětí MŠ. Každý ve čtvrtek 5.9.2019.  Celkem 10x. Odjezd autobusu vždy v 7.00 z náměstí. 
Sdělení pro zájemce o tělocvičnu:   rozpis 2019-20 Žádáme všechny loňské nájemce tělocvičny, aby vrátili klíče. Při podpisu  nové smlouvy obdrží zároveň nový klíč, pokud vrátí starý.   Z důvodu stavby se zatím netopí - předpokladáme začátek listopadu, v  závislosti na stavebních pracích. Dbejte zvýšené opatrnosti, do  tělocvičny je nouzový a špatný přístup. Večer si zatím noste baterku než  se zprovozní veřejné osvětlení.. 
Připravujeme poznávací zájezd do Vídně na 29.11.2019, ročníky 7,8,9. Pro cestu do zahraničí musí mít žák platný cestovní pas nebo občanku !!
Poznávací zájezd - Vídeň
Venkovní posilovna Opětovně jsme zprovoznili venkovní posilovnu pro naše žáky a veřejnost. Udržjte pořádek. Neničte zařízení sportoviště. Poděkování panu J. Řezníčkovi za zemní práce v areálu školy zdarma..
INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ Schůzka pro rodiče vycházejících žáků ZŠ a MŠ Staré Město se bude konat v úterý 12. 11. 2019 v 17 hodin, kde budou rodiče informováni o veškeré problematice, která se týká volby povolání – výběr střední školy, přihlášky, přijímací zkoušky, zápisový lístek, odvolání apod.

Aktuální a další důležitá sdělení pro žáky, rodiče a veřejnost
STAVBA ZAHÁJENA: Započala stavba nových učeben v areálu ZŠ. Akce přinese řadu provozních omezení, o kterým vás budeme průběžně informovat: 1/ Tělocvična je odpojená od zdroje vytápění min. po dobu října. 2/ Vstup do areálu staveniště je přísně zakázán !! Prostor vyznačen. 3/ Vstup do žluté budovy hlavním vchodem pro všechny osoby po dobu výstavby. 4/ Povinná publicita: Informace o projektu Foto - co se právě děje Vizualizace projektu