Příjmeme
 Star
..všem žákům a zaměstnancům školy přejeme zasloužený odpočinek..
ZŠ a MŠ Staré Město 2018
Vítejte na oficiálních stránkách školy
Horská škola
Aktuální sdělení Školní email OneDrive Školní matrika Rozvrh Jídelna Aktuality a informace Naše škola Kontaktní informace Dokumenty, formuláře.. Žáci, třídy Aktivity, kroužky Foto, video, média Školní poradenství Projekty, programy.. Spolupracují a pomáhají Historie školy Vzdělávání on-line Schránka důvěry Otázky z třídních schůzek PRÁZDNINY
Upozorňujeme všechny žáky a širokou veřejnost, že celý  areál školy je uzavřen z důvodu bezpečnosti a ohrožení  zdraví - probíhá rekonstrukce MŠ a výstavba  sportovního hřiště. Pohyb osob po areálu mimo  vyhrazené chodníky je přísně zakázán !!!
Úřední  deska
Počet přístupů na web: (6.8. 2018 - 12.8. 2018): Pondělí 31 Úterý 24 Středa 26 Čtvrtek 18 Pátek 31 Sobota 10 Neděle 17 Celkem 157 +19.8%
Nabídka stipendia

Zřizovatel školy Město Staré Město
Pátek 7.9.2018: Plánujeme Den otevřených dveří ve spolupráci s MěÚ Staré Město...předběžný program.. Změny vyhrazeny...
Důležité upozornění školní jídelny Vážení strávníci,  vzhledem k tomu, že spořitelna ruší sběrný účet, vás všechny, kteří jste  klienti této banky, žádáme, abyste si zřídili nový příkaz k inkasu na běžný účet č. 153926613/0300 do 15. září 2018. Děkuji za pochopení, Jana Siklenková, vedoucí ŠJ
Seznamy pomůcek šk. rok 2018/19  2. třída 4. třída 5. třída Seznam minimálních povinných pomůcek pro všechny žáky ZŠ dle  školního řádu:  2 ks psací pera, 2 ks obyčejná tužka, guma, malé nůžky, kružítko, pravítko - trojúhelník s ryskou, lepidlo – tyčinkové, trhací blok. 
Platby přes účet !!! Žádáme rodiče, kteří hradí poplatky škole přes účet, aby nezapomínali do zprávy pro příjemce uvést jméno dítěte a zkratku čeho se platba týká - družina, MŠ, jídelna apod. (Např: M. Dvořák, obědy, březen nebo H. Nová, ŠD.. apod.)
Aktuální a další důležitá sdělení pro žáky, rodiče a veřejnost