Příjmeme
 Star
OD 26.8.2019
Zadání domácí práce pro žáky ZŠ po dobu karantény:
ZŠ a MŠ Staré Město 2020
Vítejte na oficiálních stránkách školy
Horská škola
Aktuální sdělení Školní email OneDrive Školní matrika Rozvrh Jídelna Aktuality a informace Naše škola Kontaktní informace Dokumenty, formuláře.. Žáci, třídy Aktivity, kroužky Foto, video, média Školní poradenství Projekty, programy.. Spolupracují a pomáhají Historie školy Vzdělávání on-line Schránka důvěry Otázky z třídních schůzek
Doporučení školy pro žáky - platí zákaz vstupu žáků do areálu školy (včetně tělocvičny) - omezte fyzický kontakt s dalšími spolužáky - v době 8.00 - 12.00 se věnujte školním úkolům. Kontaktujte své  učitele telefonicky, emailem, on-line po radu, vysvětlení apod. - myjte si často ruce - vyhýbejte se místům s velkým počtem lidí, dodržujte odstup min. 2m - sledujte aktuální info na webu školy a v médiích
Úřední  deska
Přístupy za minulý týden (23.3. 2020 - 29.3. 2020): Pondělí  177 Úterý  165 Středa  185 Čtvrtek  164 Pátek  141 Sobota  81 Neděle  99 Celkem  1012 +7.1%
Ve Starém Městě se krade !! Právě jsme zjistili, že zatím neznámý pachatel odcizil elektrický kabel, který byl dočasně nainstalován k napájení technického zázemí stavební firmy, která staví školu. Nedělejme si iluze, že mezi námi žijí čestní a poctiví lidé. Co nás štve nejvíce je, že škoda byla způsobena firmě, která staví pro místní děti. Toho chudáka pachatele upřímně litujeme..
Škola v přírodě 2020 v Račím údolí 15.6. - 17.6.2020 zrušena !!

Pozor změna způsobu zápisu 2020/2021 !!!
OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN: Nevstupujte do budovy, zvoňte na kacelář, vyčkejte příchodu pověřené osoby. Dotazy na tel. 583 239 230 Po  7 - 9.00 hod. St   7 - 9.00 hod.
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ na základě rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN se s účinností od 11.3.2020 přerušuje chod ZŠ, ŠD, ŠK. Od 17.03 pak přerušení provozu MŠ a ŠJ. Opatření platí do odvolání..
Aktuální a další důležitá sdělení pro žáky, rodiče a veřejnost
STAVBA PKRAČUJE OD 7.4.2020: Započala stavba nových učeben v areálu ZŠ. Akce přinese řadu provozních omezení, o kterým vás budeme průběžně informovat: 1/ Výběrové řízení na dodávku ICT a vybavení do nové učebny 2/ Tělocvična zprovozněna 3/ Vstup do areálu staveniště je přísně zakázán !! Prostor vyznačen. 4/ Vstup do žluté budovy hlavním vchodem pro všechny osoby po dobu výstavby. 5/ Povinná publicita: Informace o projektu Foto - co se právě děje Vizualizace projektu
Sdělení o provozu MŠ a ŠJ: s účinností od 17.03.2020 se přerušuje provoz MŠ a ŠJ na základě rozhodnutí ředitele do odvolání.