RANNÍ ODPOLEDNÍ PONDĚLÍ 6.30 – 7.30 11.00 – 16.00 ÚTERÝ 6.30 – 7.30 11.00 – 16.00 STŘEDA 6.30 – 7.30 11.00 – 15.00 ČTVRTEK 6.30 – 7.30 11.00 – 16.00 PÁTEK 6.30 – 7.30 11.00 – 15.00 1.oddělení Jana Šmůlová
RANNÍ ODPOLEDNÍ PONDĚLÍ 6.30 – 7.30 11.00 – 16.00 ÚTERÝ 6.30 – 7.30 11.00 – 15.00 STŘEDA 6.30 – 7.30 11.00 – 16.00 ČTVRTEK 6.30 – 7.30 11.00 – 15.00 PÁTEK 6.30 – 7.30 11.00 – 16.00 2.oddělení Jana Aspru
Základní informace Školní družina umožňuje  zajímavě a užitečně trávit volný čas v době před a po vyučování.  Poskytuje dětem dostatek prostoru nejen pro odpočinek po náročné práci ve školním  vyučování, nýbrž i činnost vzdělávací.  V ranní ŠD mají děti prostor pro hry, vyprávění a relaxaci. Mohou ji navštěvovat  nepřihlášené děti, čekající na vyučování.  Odpočinková činnost napomáhá k odstranění únavy dětí formou poslechových činností,  klidových her a četbou.  Rekreační činnost slouží k regeneraci sil formou různých her v místnosti a při pohybu  venku.  Zájmová činnost se dělí na: sportovní, výtvarnou, literární, pracovní, hudební dopravní a  přírodovědnou.  Plní funkci výchovnou i vzdělávací, rozvíjí celou osobnost, tvořivost, fantazii,  samostatnost a aktivitu dětí. Děti se učí pracovat s různým materiálem, poznávají různé  techniky pracovních a výtvarných činností. Hrají různé společenské, smyslové, pohybové,  závodivé, rytmické a improvizované hry. Zpívají a učí se nové tanečky apod.Rozumová  činnost je vedena formou různých didaktických her, kvízů a soutěží. Děti v jednotlivých  odděleních jsou věkově smíšené od první do páté třídy. 
PROVOZ  ŠKOLNÍ  DRUŽINY školní rok 2019 - 20
,,Jaro, léto, podzim, zima, v družině je vždycky príma." ZŠ a MŠ Staré Město 2020
Vítejte na oficiálních stránkách školy
Aktuality a informace Naše škola Kontaktní informace Dokumenty, formuláře.. Žáci, třídy Aktivity, kroužky Foto, video, média Školní poradenství Projekty, programy.. Spolupracují a pomáhají Historie školy Vzdělávání on-line Schránka důvěry Otázky z třídních schůzek
Rozcestník
Horská škola
Družina Školní email OneDrive Školní matrika Rozvrh Jídelna
Za obsah stránky odpovídají j,smulova@zssm.cz a j.aspru@zssm.cz
Celoroční téma 1. oddělení TAJEMSTVÍ STROMŮ
Celoroční téma 2. oddělení:
School logo