ZŠ a MŠ Staré Město 2018
Vítejte na oficiálních stránkách školy
Aktuality a informace Naše škola Kontaktní informace Dokumenty, formuláře.. Žáci, třídy Aktivity, kroužky Foto, video, média Školní poradenství Projekty, programy.. Spolupracují a pomáhají Historie školy Vzdělávání on-line Schránka důvěry Otázky z třídních schůzek
Horská škola
FAQ Školní email OneDrive Školní matrika Rozvrh Jídelna Otázky z třídních schůzek
FAQ - Často kladené otázky rodičů na třídních schůzkách 04.04.2017
Proč se jelo na školu v přírodě na stejné místo?  Hlavními kritérii jsou cena, dostupnost a poskytované služby. Je to levné, blízko, výborná kuchyně,  veškeré vybavení včetně bazénu, mimo zástavbu v krásném prostředí. Nejedná se o výlet nýbrž o 3  denní pobyt - škola v přírodě. Náplň pobytu je pokaždé jiná v souladu s ŠVP školy. Příprava pobytu  je velmi náročná a taktéž samotný pobyt pro organizátory. Pro žáky je to vítané zpestření výuky na  závěr školního roku.   Vzhledem k tomu, že někteří rodiče nemají zájem o tuto aktivitu, ve školním roce 2017-18 nebude  pobyt realizován. Akce se bude realizovat jen tehdy, pokud bude souhlas od všech rodičů, nejdříve  však ve školním roce 2018-19 (netýká se žáků s výchovnými problémy - ti z rozhodnutí ředitele  nemají pobyt dovolen).  Výlety ve školním roce 2017-18 budou pouze jedno-denní viz organizace školního roku..  Proč je omezen provoz školní družiny o prázdninách? Školní družina a školní klub fungují jako doplněk vzdělávání během školního roku v rozsahu cca 4  hodiny. Toto vzdělávání se řídí školním vzdělávacím programem pro ŠK a ŠD a je za symbolickou  úplatu. O prázdninách vychovatelé čerpají zákonnou dovolenou.   Někteří rodiče si školní družinu pletou s hlídáním dětí během prázdnin a požadují hlídání od 7-16  hodin (9 hodin/den). Doporučujeme všem rodičům, aby dětem dopřáli prázdninové pobyty např. na  letních táborech, u příbuzných apod., aby měly možnost si od školy odpočinout. Není možné o  prázdninách poskytovat vybraným dětem celodenní hlídání za 60,- Kč/měsíc (úplata za družinu  během šk.roku).  Škola má jiné poslání než zajišťovat program dětem o prázdninách. Zároveň nemá finanční ani  personální podmínky pro chod ŠD o prázdninách. V létě zpravidla probíhají opravy a úklid budovy,  pohyb dětí je proto vyloučený.   Po dohodě se zřizovatelem, který uhradí mzdy brigádníkům, jsme letos (2017) zajistili prázdninový  pobyt ve škole od 3.7. - 14.7.2017. O děti se postarají brigádníci.