ZŠ a MŠ Staré Město 2020
Vítejte na oficiálních stránkách školy
Aktuality a informace Naše škola Kontaktní informace Dokumenty, formuláře.. Žáci, třídy Aktivity, kroužky Foto, video, média Školní poradenství Projekty, programy.. Spolupracují a pomáhají Historie školy Vzdělávání on-line Schránka důvěry Otázky z třídních schůzek
Letáky-odkazy
Horská škola
Výchovný po Školní email OneDrive Školní matrika Rozvrh Jídelna
Updated 24.09.2018     Za info odpovídá m.zalesakova@zssm.cz
School logo
Nabídka stipendia
INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ Schůzka pro rodiče vycházejících žáků ZŠ a MŠ Staré Město se bude konat v úterý 12. 11. 2019 v 17 hodin, kde budou rodiče informováni o veškeré problematice, která se týká volby povolání – výběr střední školy, přihlášky, přijímací zkoušky, zápisový lístek, odvolání apod.
Výchovná poradkyně Mgr. Miroslava Zálešáková
Kontakt: m.zalesakova@zssm.cz Konzultační hodiny: po domluvě na tel. 583 239 230 Hlavní činnost: Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Péče o žáky s výchovnými problémy Další metodická a informační činnost Kariérové poradenství Spolupráce s úřadem práce Informace o činnosti výchovného poradce na škole.