V souvislosti s tímto projektem jsem zažádali o grant na dovybavení učebny pro ekologickou a environmentální výuku...SFŽP ČR. (bohužel neschváleno 2015)
Navázali jsme spolupráci s úspěšnou místní firmou..
Složení projektového týmu Za PRO-BIO: koordinátor - Ing. Jana Matoušková Ekozemědělství - ing Šárka Kobzová Laboratoř, kvalita - Ing. Barbora Krejčí Vaření, sponzoring - Michaela Moravčíková Výkonná ředitelka Probio - Mgr. Jana Lysáková Za školu: koordinátor - Mgr. Michaela Georgiadisová Organizace aktivit - Mgr. Miroslava Zálešáková Žáci ZŠ
EKO stránka školy
Ve spolupráci s firmou PROBIO s.r.o. realizujeme ve školním roce 2015/16 vlastní projektové aktivity zaměřené na ekologii, využití biopotravin a trvalý udržitelný rozvoj. Projekt EKO školy tak dostává zcela širší dimenzi.
ZŠ a MŠ Staré Město 2020
Vítejte na oficiálních stránkách školy
Aktuality a informace Naše škola Kontaktní informace Dokumenty, formuláře.. Žáci, třídy Aktivity, kroužky Foto, video, média Školní poradenství Projekty, programy.. Spolupracují a pomáhají Historie školy Vzdělávání on-line Schránka důvěry Otázky z třídních schůzek
Horská škola
Probio Školní email OneDrive Školní matrika Rozvrh Jídelna School logo